Met een goed gevoel naar school...

Wanneer een leerling belemmeringen ondervindt op het gebied van school, kan mijn begeleiding op school een uitkomst zijn. 

Eén-op-één begeleiding

Mijn begeleiding kan flexibel worden ingezet, zowel in de klas of buiten de klas (één-op-één begeleiding) De kern van de begeleiding wordt vastgesteld in de samenwerking met de school en eventueel andere betrokken/belanghebbenden. Het kan hierbij gaan om: gedragsinterventies, schoolobservaties en adviezen aan leerling, leerkracht of ouders. Er worden in samenspraak doelen opgesteld waaraan gewerkt wordt tijdens de begeleiding.

Voor wie?

Kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 18 jaar met diverse problematiek of ondersteuningsbehoeften.

Financiering

De begeleiding kan gefinancierd worden vanuit PGB en particuliere middelen.

Ik streef naar:

-Persoonlijke ontwikkeling;
-Een positieve methode van benaderen;
-Laagdrempelige begeleiding;
-Een doelgerichte aanpak;
-En bovenal een gelukkig, blij kind!