Unieke begeleiding

Eén van mijn kernwaarden als persoonlijk begeleider is dat ik ieder kind als een uniek individu benader. Daarom is mijn begeleiding voor ieder kind op maat gemaakt. 

Wat doe ik?

Ik bied op een laagdrempelige manier passende begeleiding aan kinderen en jongeren met een diverse problematiek. Ik ben gespecialiseerd in kinderen en jongeren met licht verstandelijke beperkingen. En ik heb meerdere jaren ervaring met kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum.

Ondervindt jouw kind dagelijks en/of tijdens school belemmeringen in zijn of haar ontwikkeling en/of heeft je kind behoefte aan praktische ondersteuning? Dan kan mijn begeleiding helpen bij het verminderen van deze belemmeringen. Door aan te sluiten bij de behoeften van het kind probeer ik mijn begeleiding vorm te geven. De begeleiding die ik bied vindt zoveel mogelijk plaats in de omgeving van het kind. Iets wat ik belangrijk vind en dat zeker kenmerkend voor mijn manier van begeleiden is, is een positieve benadering richting het kind. Het benadrukken van kleine successen die het kind behaalt staan bij mij centraal. Want elk succes, hoe klein dan ook, is een overwinning.

Voor wie?

Ik begeleid kinderen in de leeftijdscategorie van 2 tot en met 18 jaar met diverse problematiek of ondersteuningsbehoeften.

Waar?

Bij voorkeur vindt de begeleiding plaats in de directe leefomgeving van het kind of de jongere. Dat betekent in veel gevallen dat ik dus bij het kind of de jongere thuis, op school of ‘buiten’ werk.

En hoe?

Voordat wij daadwerkelijk beginnen met de begeleiding kom ik eerst bij jullie langs voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek proberen we goed duidelijk te krijgen wat de punten zijn waaraan wij gaan werken de komende tijd, hoe de begeleiding er uit gaat zien én het belangrijkste: wij leren elkaar voor het eerst kennen!

Financiering

De begeleiding kan gefinancierd worden vanuit PGB en particuliere middelen.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van mijn dienstverlening te kunnen waarborgen evalueren wij samen eens per kwartaal hoe het het afgelopen kwartaal is verlopen. Hierin hoor ik graag jullie feedback.

Ik streef naar:

-Persoonlijke ontwikkeling;
-Een positieve methode van benaderen;
-Laagdrempelige begeleiding;
-Een doelgerichte aanpak;
-En bovenal een gelukkig, blij kind!